THÔNG SỐ KỸ THUẬT KEO HOTMELT DÁN THÙNG CARTON LÀ GÌ?

Nhiều anh chị khi hỏi tư vấn và báo giá keo dán thùng carton thường xin thêm như SPEC, TDS, MSDS,.. Gọi thông thường là thông số kỹ thuật. Vậy thông số kỹ thuật của keo cần biết là gì?

Keo hotmelt dán thùng carton
Keo hotmelt dán thùng carton

Trong bảng thông số kỹ thuật các nhà sản xuất keo thường trình bày các nội dung chính như: ĐỘ NHỚT ->Nhiệt độ sử dụng -> Ngoại quan như hình dạng, màu sắc, tính chất vật lý cơ bản. Đặc biệt là điểm làm mềm hay softening point của keo. Đây là điểm quan trọng trong chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của keo hotmelt mà trong bài viết: https://vuaketdinh.com/vi-sao-can-luu-y-diem-lam-mem-cua-keo-nong-chay/ LÊ VÕ đã chia sẽ.

Dựa vào những đặc điểm này, chúng ta sẽ xác định cơ bản được tính chất như tốc độ đóng gói, thời gian tan chảy, yêu cầu kỹ thuật của keo mà chọn loại keo phù hợp cho doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!