Tag Archives: ứng dụng của keo PSA

Ứng Dụng Của Keo Hotmelt PSA

Keo hotmelt được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Tùy thuộc vào mỗi ngành sẽ dùng keo hotmelt khác nhau. Keo hotmelt EVA được ứng dụng trong gấp nếp lọc khí, keo nóng chảy POLYOLEFIN được ứng dụng trong dán hộp giấy thực phẩm còn dán nhãn chai …

Read More »
error: Content is protected !!