Tag Archives: keo dán nhãn lon thiếc

KEO HOTMELT DÁN NHÃN GIẤY VÀO LON THIẾC

Để dán nhãn giấy vào thiếc các nhà sản xuất cần phải sử dụng kết hợp 2 loại keo: Đó là keo định vị lấy nhãn (sử dụng keo hot melt) & keo sữa (dùng quấn mép nhãn). Khi chọn sử dụng keo dán nhãn lon, chúng ta cần lưu …

Read More »
error: Content is protected !!