Tag Archives: dán thùng carton có những cách nào

Dùng Keo Nóng Chảy Dán Thùng Carton Bằng Cách Nào?

 Trước đây rất nhiều anh chị có nhờ LÊ VÕ tư vấn về trường hợp dùng keo hotmelt dán thùng carton. Hầu hết các anh chị đang sử dụng băng keo để dán thùng carton, gặp phải các tình trạng như: tốc độ đóng gói chậm, hàng hóa đóng gói …

Read More »
error: Content is protected !!