SỬ DỤNG KEO HOTMELT DÁN HỘP GIẤY BẰNG CÁCH NÀO?

Trong sản xuất thường sử dụng một lượng keo hotmelt tương đối lớn. Keo hotmelt là một chất kết dính tốt được dùng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như dán thùng carton, dán túi giấy, dán túi bánh mì. Vậy dùng keo hotmelt dán hộp giấy bằng máy móc bằng cách nào?

Dán hộp giấy cafe Mê Trang bằng keo hotmelt
 Hộp giấy cafe Mê Trang bằng keo hotmelt

 Các nhà doanh nghiệp sử dụng máy đóng gói hộp giấy tự động trong dán hộp giấy bằng keo hotmelt nhằm tiết kiệm chi phí.

Máy đóng gói hộp giấy tự động
Máy đóng gói hộp giấy tự động

Ngoài máy tự động ra còn có thể sử dụng máy bán tự động. Nhưng hầu hết các nhà doanh nghiệp thường sử dụng máy đóng gói hộp giấy tự động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!