• CÔNG NGHỆ sản xuất hàng đầu Châu Lục

  • Bằng hệ thống máy móc TIÊN TIẾN bậc nhất hiện nay

  • Quy trình sản xuất KHÉP KÍN và chuyên nghiệp

  • Được CHUẨN HÓA bởi tập đoàn Quốc Tế

  • Cho từng GIẢI PHÁP riêng biệt TỐI ƯU

  • Được KIỂM ĐỊNH bởi SGS Quốc Tế

  • LÊ VÕ - Nhà cung cấp KEO HOT MELT hàng đầu Việt Nam.

KEO HẠT DÁN CẠNH GỖ

KEO NHIỆT ĐÓNG GÁY SÁCH, VÀO BÌA TẠP CHÍ

KEO DÁN HỘP GIẤY BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG

KEO NẾN DÁN THÙNG CARTON